Đất nền vẫn là kênh đầu tư yêu thích của thị trường bds www.goldensunllc.com

Đất nền vẫn là một trong những kênh đầu tư nhận được sự quyên tâm lớn trong thị trường bđs. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với những nghiệt quy mô khhiểm sâu, thời khắc phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm rì rì hơn.