Quy nhữngh hồ sơ thiết kế thiết kế theo quy định mới www.goldensunllc.com

1. Hồ sơ thiết kế là gì? Các loại hồ sơ thiết kế

Hồ sơ thiết kế thiết kế là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được triển khai thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những loại hồ sơ thiết kế thiết kế gồm:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở giai đoạn report nghiên cứu và phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế thiết kế nền tang là nội dung thiết kế trong thiết kế nền tang ở giai đoạn report phân tích khả thi

- Thiết kế thiết kế nhân viên sửa chữa thay thế là nội dung thiết kế trong thiết kế nhân viên sửa chữa thay thế ở giai đoạn sau thiết kế nới xuất phát

- Thiết kế thiết kế bản vẽ tiến hành là nội dung thiết kế trong thiết kế bản vẽ tiến hành ở giai đoạn sau thiết kế nới nguồn gốc

- Các hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc ở công việc thiết kế khác (nếu đã có rất nhiều rất nhiều) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với công việc thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án.

2. Quy nhữngh hồ sơ thiết kế thiết kế

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế kể cả những thành phần bản vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy nhữngh, tỷ trọng bản vẽ theo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 5671:2012 về khối hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên bản vẽ phải tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 5571:2012 về khối hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - bản vẽ xây dựng - khung tên.

- Cá nhân chịu trách nát nhiệm về chuyên môn thiết kế thiết kế của tổ chức, người đại diện thay mặt theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phải ký, đóng dấu ở trong nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu trách rưới nhiệm tốt nhất về nội dung và về quality của thiết kế thiết kế, kiểm soát những bộ môn để phối hợp, thống nhất với thiết kế;

+ Chủ nhiệm thiết kế trọn vẹn có thể là tác giả phương án thiết kế hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của tác giả

- Chủ trì thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phải đảm bảo:

+ Phải đủ tích điện được giao chủ trì thiết kế thiết kế công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế thiết kế, chịu trách rưới nhiệm về nội dung của thiết kế thiết kế.

+ Chủ trì rất có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc kể cả những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, địa chỉ khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới khi đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa hiện lên và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu như quý người đặt hàng có), công trình hiện lên và thiết kế phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi links giao thông.

- Các bản vẽ thiết kế ý tưởng thiết kế thể hiện: dây chuyền công suất, hình khối, đường nét, sắc màu, tích điện chiếu sáng trên những bản vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt phẳng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên lạc với không khí thiết kế cảnh sắc chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh những nội dung quy định

- Các lý thuyết về giải pháp kết cấu, khối hệ thống trang thiết bị, hạ tầng nhân viên thay thế và vận hành vận hành, khai thác

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh sử dụng

- Phụ lục những văn bản pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế thiết kế sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế thiết kế nới nguồn gốc

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Các văn bản theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng nhân viên thay thế tồn tại và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu như có), công trình tồn tại và thiết kế phong cảnh xung quanh, phân tích mối links giao thông.

+ Các bản vẽ thiết kế ý tưởng thiết kế thiết kế kiến trúc thể hiện: dây chuyền công suất, hình khối, đường nét, sắc màu, tích điện chiếu sáng trên những bản vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt phẳng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên lạc với không khí thiết kế thiết kế kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Các bản vẽ giải pháp thiết kế thiết kế kiến trúc kết thích hợp với giải pháp kết cấu, khối hệ thống trang thiết bị, hạ tầng nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa điều chỉnh.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng thiết kế, giải pháp thiết kế thiết kế, vật liệu sử dụng.

- Giải pháp thiết kế tổn mặt phẳng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục công trình, hạ tầng nhân viên nhân viên sửa chữa thay thế thay đổi khu vực.

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh tiến hành triển khai

- Phụ lục những văn bản pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc nền tang.

3.3. Hồ sơ thiết kế thiết kế nhân viên nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa thay đổi

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa điều chỉnh:

Phải thích thích ứng với thiết kế nền tang được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phải làm rõ những thông tin nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa thay đổi, vật liệu, kích thước, những tính toán ví dụ về nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa thay đổi để sản xuất, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, map tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt phẳng: thể hiện những hạng mục dự án đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, cải tạo, chỉnh trang trên nền tang tình hình khu đất, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định những lối vào, lối ra và phân luồng giao thông, những chỉ tiêu nhân viên nhân viên thay thế điều chỉnh về diện tích khu đất phân tích, diện tích xây dựng. tỷ trọng xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích những hạng mục, số tầng, khối hệ thống giao thông nội bộ, xác định ranh giới và xác định những công trình ngầm

- Các bản vẽ xác định công trình, mặt phẳng những tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức không khí

- Các bản vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ bản

- Các bản vẽ kích thước, thống kê những loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, sắc màu thiết kế mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, danh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và ngoài trời nhà, hàng rào, cây xanh, vườn cửa.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ những tính toán lựa chọn phương án nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa điều chỉnh, dây chuyền công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ những thông số kỹ thuật mà bản vẽ không thể hiện hết và đảm bảo đủ nới xuất phát để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Các nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng thiết kế, giải pháp thiết kế thiết kế, vật liệu sử dụng.

+ Giải pháp thiết kế tổng mặt phẳng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục công trình, hạ tầng nhân viên nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa điều chỉnh khu vực

+ Danh mục những quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh tiến hành

+ Phụ lục những văn bản pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế nới xuất phát.

3.4. Hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế kiến trúc của bản vẽ thực thi

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế thiết kế thiết kế bản vẽ tiến hành phải thích hợp thiết kế nền móng, thiết kế nhân viên sửa chữa thay thế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phải thể hiện rõ ràng toàn bộ những thành phần của công trình, những kết cấu với không thiếu những kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật nhân viên sửa chữa thay thế và ghi rõ những nội dung hướng dẫn vào bản vẽ để tiến hành được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Các bản vẽ quy định 

+ Chi tiết kết cấu những bộ phân công trình

+ Chi tiết những phần tử công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, vườn, bồn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng phong cảnh; ốp lát hè, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn kèm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Giải thích rất đầy đủ những nội dung mà bản vẽ không thể hiện được đơn vị thực thi xây dựng triển khai theo đúng thiết kế, những hướng dẫn nhân viên sửa chữa thay thế đảm bảo những nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế nền tang.

+ Các nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong không thuộc thành phần hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ tiến hành quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình trạng, mặt phẳng vị trí không khí thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những không khí công suất khác.

+ Các mặt phẳng, mặt đứng triển khai, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị tích điện điện

+ Chi tiết những mẫu trang thiết bị thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Các bản vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: danh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng dẫn nhà thầu thực thi xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình nhân viên nhân viên thay thế Bảo Hành, duy trì.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, thiết kế thiết kế phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, thiết kế phong cảnh được lập riêng, không thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt phẳng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, vườn cửa.

+ Các ví dụ thiết kế thiết kế kiến trúc, loại cây xanh, bồn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan đến thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, vườn cửa, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật nhân viên thay thế sửa chữa những thiết bị lắp đặt.

+ Các bản vẽ phối cảnh tổng vườn, rõ ràng, điểm nổi trội, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: danh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những thiết bị, hướng dẫn nhà thầu tiến hành xây dựng tiến hành triển khai theo đúng thiết kế, quy trình nhân viên nhân viên kỹ thuật điều chỉnh bh, duy trì.

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới